В Харківській міській раді діє цілодобова анонімна телефонна лінія для прийому голосових повідомлень про порушення працівниками Харківської міської ради, її департаментів, управлінь, адміністрацій районів Закону України "Про запобігання корупції".

(057) 725 80 05

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ КОРУПЦІЄЮ, ІНШИМ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» У ХАРКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ І-ІІІ СТУПЕНІВ №68 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№ з/п Зміст заходу Терміни і строки виконання Відповідальні за виконання
1. Забезпечити використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття учнями, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я. (ст. 80, 81 Закону України «Про освіту», ст. 61 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В.
2. Дотримання обмеження щодо одержання подарунків для себе чи близьких осіб (заборона отримання подарунка, якщо його вартість більше 1прожиткового мінімуму). (ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В.
3. Вживати заходи з виявлення конфлікту інтересів в колективі та сприяння його усуненню. (ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В.
4. Забезпечення не вчинення дій та не приймання рішень в умовах реального конфлікту інтересів. (ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції») Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів. Директор школи Бутівченко В.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
5. Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики. (ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 37, 38 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
6. Забезпечення дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. (ст. 31 Закону України «Про освіту», ст. 40 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
7. Забезпечення дотримання принципу неупередженості, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. (ст. 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 41 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
8. Забезпечення не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. (ст. 30 Закону України «Про освіту», ст. 43 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
9. Забезпечення ознайомлення працівників закладу з порядком розгляду повідомлень, які надходять до Управління освіти. (ст. 53-531 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Директор школи Бутівченко В.В.
10. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах. (ст. 30 Закону України «Про освіту», ст. 37, 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О. Відповідальна особа за функціонування веб-сайту Устименко А.О.
11. Своєчасне надання суб’єктам звернень достовірної та у повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до норм законів. (ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції») Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
12. Організувати узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2022/2023 навчальному році. Серпень 2023 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
13. Забезпечити розроблення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у закладі освіти на2022/2023 навчальний рік. Серпень 2023 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Старикова С.О.
Кiлькiсть переглядiв: 0